Skip to main content

Opwekking begint met een aanraking van God

Onze visie

Als Opwekking geloven we dat, daar waar God mensen aanraakt, er iets verandert. Dat is misschien wel de meest eenvoudige omschrijving van wat we onder geestelijke vernieuwing verstaan. God die een mens op het oog heeft en van binnenuit vernieuwt, door de kracht van de Heilige Geest. Daar zijn we al meer dan 60 jaar vol passie over!