Skip to main content

Steun

Nalatenschap

Opwekking heeft een grote erfenis in dit land. Door de jaren heen hebben we in veel mensenlevens mogen zaaien. En God gaf – en geeft – vrucht: duizenden mensen die zijn aangeraakt door de Heilige Geest. Zoveel levens die voorgoed zijn veranderd! Graag willen we je uitnodigen om te zaaien in dit werk, in de bediening die God ons heeft toevertrouwd. Dat kan door een eenmalige of vaste gift, maar ook door te schenken via bijvoorbeeld een periodieke gift met overeenkomst.

Een andere manier om te zaaien in de bediening van Opwekking is door een nalatenschap. Nalaten aan een goed doel met ANBI-status is fiscaal aantrekkelijk, omdat er geen schenkbelasting verschuldigd is. Erfgenamen moeten belasting betalen over hun deel van de nalatenschap, een goed doel heeft die verplichting niet. Je erfenis komt dan voor de volle 100% ten goede aan het goede doel. 

Vormen van nalaten

Er zijn twee manieren om na te laten aan Opwekking:

  • een vast bedrag in geld (legaat)
  • je maakt ons (mede)erfgenaam.

Dat laatste is meestal in de vorm van een percentage van de erfenis.

Het voordeel van een legaat is dat het goede doel dit altijd kan aannemen. Er zijn namelijk in het algemeen geen verplichtingen aan verbonden. Het legaat gaat bovendien voor op de erfdelen van de andere erfgenamen.

We horen graag van je

Overweeg je om Opwekking in je testament op te nemen? Carlino Bus, operationeel directeur, praat er graag met je over door. Je kunt hem bereiken via 06-37550304 of per e-mail. 

ANBI — Stichting Opwekking heeft het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan Opwekking fiscaal aftrekbaar zijn. Fiscaal nummer/RSIN: 002851726. KvK inschrijfnummer: 41035253. Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL52ABNA0477774482 t.n.v. Stichting Opwekking.