Skip to main content

Vriendschap

Bidden

Gebed is de motor van ons leven en ook van het werk van Opwekking. Een geestelijk werk als dat van Opwekking heeft bidders nodig, mensen die op de bres staan om te bidden voor voorziening, bescherming, en voor de vrucht op het werk. Mensen die, zoals bij Mozes nodig was, de armen ondersteunen, zodat het werk gedaan wordt en de strijd gevoerd kan worden. We nemen als Opwekking een unieke plaats in Nederland in, en bereiken christenen uit allerlei kerken en gemeenten. Bid mee dat we door onze bediening tot zegen mogen zijn voor velen!

Gebedskalender

Samen werken

Ben jij gegrepen door onze passie en visie? En wil je ons helpen die te realiseren? Word dan Vriend van Opwekking en geef, bid en werk mee!