Skip to main content
1 september 2023

Septembereditie grotendeels in teken van evangelisatie en opwekking

Opwekking Magazine staat deze maand voor een groot deel in het teken van evangelisatie en opwekking. Dat is iets waar je direct mee kunt beginnen, want iedereen is uniek en heeft bijzondere talenten en mogelijkheden om de mensen om zich heen te laten zien wie Jezus is. Een hoopvolle en bemoedigende start van het nieuwe seizoen!

Bereik je omgeving

Zo schrijft Ruben Flach over ‘De kracht van de ÉÉN’: van de visie om ‘iedereen op aarde te bereiken’ naar de strategie van ‘één persoon per keer’. Stef Schagen haakt daar naadloos op aan, en laat zien hoe je er concreet en direct mee aan de slag kan, misschien wel gewoon bij je buuf of buur in de straat. Nadat we eerder dit jaar over de vernieuwingsbeweging in Asbury schreven, richten we in deze editie de schijnwerpers op een aantal eerdere opwekkingen in de geschiedenis. En we blikken terug op Empowered21, de conferentie die in juni plaatsvond, met een interview met Timothy Cho uit Noord-Korea, die een van de workshops verzorgde.

En verder…

Van de hand van Maartje Dekens komt een verdiepend en artikel over de vraag wie God is, en hoe we Hem beter kunnen leren kennen. Met een praktische opdracht! We maken ons op voor een nieuw seizoen, en ook de voorbereidingen voor de Global Leadership Summit – onder het thema ‘Lead where you are’ gaan van start. In Nederland overlijden gemiddeld 1850 mensen per jaar – 5 per dag – door suïcide. Ook christenen kunnen ermee worstelen – een pastorale bijdrage van David de Vos. En last but not least in de rubriek ‘Geloofsgetuigen’ het inspirerende verhaal van Loren Cunningham, oprichter van Jeugd met een Opdracht.

Daarnaast ontbreken natuurlijk ook de vaste columns niet. We wensen je een mooie start van het nieuwe seizoen!

Word vriend Lees artikelen