Skip to main content
25 augustus 2022

Inspiratie voor nieuwe seizoen in september­nummer Opwekking Magazine

De zomervakantie zit er weer op, en nu het dagelijks leven van school, werk en kerk zich weer aandient, mogen we met nieuwe energie en frisse moed het nieuwe seizoen ingaan. En om het seizoen goed te beginnen, is deze septembereditie van Opwekking Magazine een bron van inspiratie!

Uitdagingen en kansen

Bij de Global Leadership Summit in Chicago werd geconstateerd dat kerken overal ter wereld – maar vooral in het westen – gehalveerd zijn sinds de coronacrisis. En Christian Tan haalt aan dat de secularisatie van Nederland een volgende fase is ingegaan, nu officieel meer dan vijftig procent van de Nederlanders zegt tot geen enkele godsdienstige stroming te behoren. Toch is hij optimistisch: we moeten de kansen zien! Ook Ben Fitzgerald en zijn team van Awakening zagen deze zomer kansen voor evangelisatie in Europa. Velen kwamen tot geloof en lieten zich dopen door mensen die hun op de straten van Rotterdam vertelden over Jezus.

Voor een tijd als deze

Ook de Bijbelse Esther deed haar mond open. Maartje Dekens schrijft erover en daagt ook ons uit om onze stem te laten horen – op de plek waar we zijn. Stef Schagen neemt je mee in de rijkdom van de najaarsfeesten, feesten vol geestelijke diepgang die ook voor ons van betekenis zijn. Verder werpt Angelique van Balen een fris licht op Generatie Z – de generatie die momenteel opgroeit, geboren tussen 1996 en 2015. Wat kenmerkt deze generatie en hoe staan ze in hun geloof? Carina Bergman gaat in gesprek met oud-nazorgmedewerker Tilly de Grood (95 jaar), en verder besteden we aandacht aan het 40-jarig jubileum van het Centrum voor Pastorale Counseling, en nemen we afscheid van een aantal Opwekkingsmuzikanten.

Veel leesplezier!

Word vriend Lees artikelen