Skip to main content
26 oktober 2023

‘Zorg dat je keuze op 22 november een geloofskeuze is’

Op 22 november vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe bepaal je als christen je keuze? Ga je überhaupt stemmen? We spraken hierover met voormalig kamerlid Gert-Jan Segers. “We hebben een roeping om licht en zout te zijn, ook in Den Haag.”

In januari stopte Gert-Jan Segers (54) als kamerlid voor de ChristenUnie. Mirjam Bikker volgde hem op in zijn rol als fractievoorzitter. Zes maanden daarna viel het kabinet Rutte 4. “De timing voor overdracht van het fractievoorzitterschap was achteraf gezien prima. Mirjam heeft kunnen laten zien waar ze voor staat, om te beginnen al met het onderwerp gezinshereniging. Ze doet het heel goed.”

Hoe kijk je naar het huidige politieke landschap?

“Ik maak me wel zorgen over de stabiliteit van ons land. Het geduld om met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken naar wat goed is voor ons land ontbreekt. Ik voorzie een instabiele periode. Daarom is het des te meer nodig dat we als christenen zoeken naar de vrede voor de stad, het dorp en het land. Dat is onverminderd onze opdracht.”

Waarom is christelijke politiek nodig?

“Als christenen samenkomen en verantwoordelijkheid dragen in het hart van de politieke vertegenwoordiging dan kun je verschil maken, daarvan ben ik overtuigd. Tien jaar geleden ontmoette ik een Ghanees slachtoffer van gedwongen prostitutie. Dat is voor mij het begin geweest van een zoektocht naar recht. We hebben bereikt dat er zwaardere straffen zijn gekomen voor mensenhandel en gedwongen prostitutie. Ook zijn klanten die van dwang en uitbuiting weten maar het niet melden strafbaar geworden. En we hebben extra geld voor uitstapprogramma’s van onder andere Het Scharlaken Koord geregeld.
Ik denk ook aan het dossier voltooid leven. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer was er voorstander van dat de overheid zou zeggen: wij helpen jou met zelfdoding. Ik vind dat zo’n beklemmend en cynisch antwoord op uitzichtloos lijden. Door onze coalitiedeelname hebben we als ChristenUnie daar een streep doorheen kunnen zetten. De overheid richt zich nu op ‘waardig ouder worden’.”

Niet iedere christen stemt op een christelijke partij. Vooral jongeren stemmen nogal eens vanwege bepaalde onderwerpen, zoals het klimaat, op een niet- christelijke partij.

“Het taboe om niet christelijk te stemmen is eraf. Ik wil tegen deze mensen zeggen: denk goed na. Je kunt vanwege de zorgen die je hebt over het klimaat willen stemmen op een niet-christelijke partij, maar ook op andere terreinen gaan er dan fundamentele wissels om. Als je bijvoorbeeld op GroenLinks stemt, dan stem je ook voor inperking van de vrijheid voor christelijk onderwijs. En voor een voltooid leven-wet.
Zorg daarom dat je keuze op 22 november een geloofskeuze is. Bid ervoor.”

Ook zijn er christenen die helemaal niet stemmen, om uiteenlopende redenen. Wat zou je hen adviseren?

“Het is een christelijke roeping om, mét God, in deze wereld te staan. We zijn niet ván de wereld maar wel ín de wereld. En daar zijn we voor twee dingen verantwoordelijk: voor wat je doet en voor wat er gebeurt als je hoofdschuddend blijft toekijken. Wat ik een heel wijze uitspraak vindt: Alles wat nodig is voor de overwinning van het kwaad is dat goede mensen niets doen. Of, zoals ik ‘m ook wel eens gebruik: Alles wat het duister nodig heeft om het licht te overwinnen zijn kinderen van het licht die onder de korenmaat gaan zitten. We hebben als christenen een roeping om licht en zout te zijn in de wereld, en dus ook in Den Haag.”

Sommige christenen hebben harde kritiek op de koers van de ChristenUnie. Hoe reageerde je daarop?

“Met mensen die oprechte zorg hebben over keuzes van de ChristenUnie ben ik altijd in gesprek geweest. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat er soms alleen een keuze is tussen slecht en minder slecht. Dat maakt christelijke politiek moeilijk. Maar we hebben altijd biddend die keuzes gemaakt. Door zulke gesprekken kwam er meer begrip voor de moeilijke dilemma’s waar we voor stonden. Ze waren het er niet altijd mee eens, maar begrepen de afweging wel beter.
Langs de zijlijn klinkt soms heel bittere kritiek. Kritiek is niet erg, maar zoek wel het gesprek is dan mijn advies. En gelukkig zijn er ook veel bidders, mensen die kaartjes en appjes sturen. Dat was heel bemoedigend. Maar vooral de wetenschap dat God niet loslaat wat Hij begint gaf mij houvast, ook op heel spannende momenten.
Als God erbij is, laten wij er dan als christenen ook bij zijn. Elkaar vasthouden in de navolging van Christus Jezus. Ook in de politiek.”

Podcast en boek
Na zijn vertrek uit de politiek heeft Gert-Jan Segers de tijd genomen om na te denken over zijn toekomst. Inmiddels is hij actief voor International Justice Mission en diverse andere christelijke organisaties. Ook startte hij een podcast samen met oud-minister Klaas Dijkhoff (VVD). “Dat doen we op therapeutische basis, om af te kicken van de politiek, maar vooral omdat we het beiden zo leuk vinden. Iedere week bespreken we een actueel thema en blikken we terug op onze eigen tijd in de politiek. Waarmee we ook duidelijk willen maken hoe lastig dat politieke proces kan zijn, vanuit welke opvatting je dan ook actief bent in de politiek.”
Gert-Jan Segers heeft ook een boek geschreven over zijn politieke jaren dat onlangs gepubliceerd werd onder de titel Macht en onmacht. “Ik schuif het gordijn een beetje open en geef enige duiding aan hoe ik het zelf heb gedaan. En ik blik hoopvol vooruit.”

Tekst: Carina Bergman