Skip to main content
26 oktober 2023

‘We zien graag dat onze medewerkers hun talenten ontwikkelen’

Het handelsbedrijfje in ergonomische producten dat Vincent Bons (46) in 2010 in de avonduren begon om met de opbrengst zendingsdoelen te steunen, groeide uit tot een onderneming met twaalf mensen in dienst. En nog steeds worden vanuit de winst goede doelen gesponsord.

“Vanaf mijn afstuderen aan de TU in Eindhoven ben ik altijd meer dan fulltime bezig geweest met werken. Er veranderde iets in mij toen ik in 2007 met een aantal mensen van de kerk zendelingen in Brazilië ging helpen met het opknappen van een kinderopvang daar. Ik merkte dat ik daar veel blijer van werd dan van het werk dat ik deed. Zo begon ik in 2010 samen met Daniël, een vriend en buddy uit de kerk, met R-Go Tools. In de avonduren, want ik werkte nog fulltime voor een groot farmaceutisch bedrijf. We handelden in ergonomische producten zoals muizen en toetsenborden. Met het geld dat we verdienden, ondersteunden we zendingsdoelen.
Na verloop van tijd concludeerden we dat we beter zelf producten konden ontwikkelen. Omdat mijn vrouw ergonoom is, wisten we heel goed waar we op moesten letten met het ontwikkelen van ergonomische producten. Sindsdien zijn onze eigen producten in steeds meer grote winkelketens verkrijgbaar. Wij streven ernaar dat een ergonomische muis net zo goed verkrijgbaar en betaalbaar moet zijn als een normale muis. Zodat mensen de keus hebben, want met zo’n muis kun je vervelende pijnklachten voorkomen.
In 2016 heb ik mijn baan opgezegd en ben ik fulltime gaan werken voor Tools. We ontwikkelen onze producten nu helemaal zelf. En inmiddels hebben we twaalf mensen in dienst en begeleiden we regelmatig stagiaires.

Dagopening

Ons bedrijf heeft een christelijke grondslag, en dat houdt onder andere in dat we elke dag een dagopening houden. Hierbij is iedereen aanwezig. We delen dan met elkaar de stand van zaken in het werk, hoe het met iedereen gaat en vervolgens gaat een van ons voor in gebed. Ook de niet-christenen zijn hierbij. We geloven dat God aan het hoofd staat van ons bedrijf en we willen alles in afhankelijkheid van Hem doen. Als mensen bij ons komen werken of stage lopen, vertellen we dat dan ook
We bidden daarnaast ook regelmatig met een groepje christenen voor dingen die er spelen in het werk en ook voor elkaar. Ik denk dat de helft van ons personeel christen is. We hopen dat onze niet-gelovige collega’s door bij ons te werken een ontmoeting met God mogen hebben. Dit hebben we al meerdere keren meegemaakt! We willen door onze levensstijl iets van Jezus laten zien, en ook door onze bedrijfscultuur. Zo vinden we het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan, en om eerlijk te zijn. Bijvoorbeeld dat onze sales dingen niet mooier voorstelt dan ze zijn.

Talenten

Voor onze medewerkers vinden we het belangrijk dat ieder zijn talenten ontwikkelt. Als iemand bij ons komt werken dan kijken we samen: wat past bij jou? We passen functies ook aan, en in het eerste half jaar kijken we hoe iemand zich ontwikkelt in een functie en waar eventueel meer opleiding nodig is. Dat betekent in de praktijk dat medewerkers soms van functie veranderen. Zo is een medewerkster die hier binnenkwam als schoonmaakster nu onze succesvolle grafisch ontwerper. We willen mensen op de juiste plek zetten, daar kunnen ze de meeste impact maken. Dat betekent ook dat ze kunnen doorgroeien en soms de overstap naar een ander bedrijf maken. Dat vinden we prima. Het is niet ons doel om mensen voor lange tijd vast te houden, maar om ze te zien groeien in hun talenten.

Sociale projecten

We hebben als R-Go Tools nog steeds het verlangen om mensen in nood te helpen. Dat doen we inmiddels via onze eigen stichting ‘Tools for life’. Naast het doneren van een deel van onze winst, ondersteunen we projecten die mensen een nieuwe kans bieden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het helpen bij het opstarten van een eigen bedrijfje, trainingen in het zakendoen. We verkopen ergonomische laptoptassen die door kleine ondernemers in Brazilië worden gemaakt om meer werkgelegenheid te creëren en schakelen bijvoorbeeld sociale werkplaatsen in voor het in elkaar zetten van onze producten.
Ons personeel is nauw betrokken bij de projecten die we steunen. We vertellen erover bij de dagopeningen en tijdens teambuildingdagen helpen we met z’n allen bij een sociaal project, bijvoorbeeld bij het samenstellen van kerstpakketten voor de voedselbank. Op die manier willen we met elkaar een helpende hand bieden voor mensen in nood. Want dat vormt het fundament van ons bedrijf.”

Kom ook naar de GLS
Tijdens de GLS, op 24 en 25 november in Zwijndrecht en 26 en 27 januari in Veenendaal, kun je nog meer inspirerende verhalen zien en horen van ondernemers en leiders van over de hele wereld. Ben je ondernemer, voorganger, docent, leider van een bedrijf, team, of kerk? Meld je dan aan voor een van de GLS bijeenkomsten.

Ik meld me aan