Skip to main content
7 juni 2024

‘Wat we hier zien gebeuren onder jongeren is heel bijzonder’

In Harderwijk vindt sinds een aantal jaar iets bijzonders plaats onder jongeren: steeds meer jongeren komen tot geloof, en stappen zelf uit om anderen te bereiken.

Het is donderdag, begin van de avond, als honderden jongeren samenkomen in een school in Harderwijk voor een avond van aanbidding en Bijbelonderwijs. Enthousiast worden vrienden en nieuwkomers bij binnenkomst begroet, en terwijl het programma nog even op zich laat wachten staan jongeren in groepjes met elkaar te praten of voor elkaar te bidden.

Het programma waar de jongeren deze avond voor samenkomen, is genaamd ‘Roots’ en wordt door het jongerenwerk Youth United aangeboden als vervolg op de Alpha Youth. Initiatiefnemer is jongerenwerker Lennart van der Vegt: “Roots hebben we zelf ontwikkeld en is gericht op discipelschap.” Lennart ziet dat steeds meer jongeren deelnemen aan de avonden. “Ik ben in 2001 gestart met Youth United en jarenlang deden er zo’n 12 tot 15 jongeren per keer mee met een Alpha Youth cursus. Maar sinds een jaar of vier zien we een enorme groei. Jongeren die met Jezus leven, die vurig zijn en daarmee weer anderen aansteken. Vorige week kwamen er op de startavonden van Alpha, Roots en Rooted bij elkaar meer dan 500 jongeren, dat was wel weer een nieuw record.”

Bijbelonderwijs

Ook op deze donderdagavond puilt de zaal uit, overal zitten en staan jongeren. En vol overgave wordt meegezongen met de aanbiddingsliederen terwijl her en der jongeren neerknielen en er door sommigen in tongentaal wordt gebeden. De Heilige Geest is merkbaar aanwezig. Getuigenissen worden gedeeld van outreaches, genezing en bekeringen. Waarna er uitgebreid Bijbelonderwijs wordt gegeven over het verstaan van Gods stem door zijn Woord.
De spreekster wijst erop dat je Gods karakter leert kennen in de Bijbel. “Als je de Heilige Geest uitnodigt bij het lezen dan komt de Bijbel echt tot leven. De Geest helpt ons om Gods Woord toe te passen in ons leven. Hoe meer je de Bijbel leest, hoe meer God tot je gaat spreken.” De spreekster benadrukt daarom dat het belangrijk is dat jongeren zelf hun Bijbel meenemen naar de Roots-avonden, en ook een schrift voor notities. Vervolgens gaan de jongeren in groepjes uiteen om met elkaar Bijbel te lezen, de teksten te bespreken en te bidden met en voor elkaar.

Lennart: “Op de Roots-avonden lezen we veel uit de Bijbel, om te laten zien hoe belangrijk dat is. We stimuleren de jongeren om Bijbelleesplannen te volgen en we zien ook jongeren die in een groepje de hele Bijbel lezen. Dat is echt wel een vrucht van de Geest want liefde voor Gods Woord is onder jongeren helemaal niet zo gebruikelijk.

De Roots-avonden gaan ook over wortels: waar ben je in geworteld? De slechte wortels die de basis vormen van problemen in je leven mogen eruit en je mag gezonde wortels laten groeien. We organiseren ook een weekend van Roots en daar gaat het over het Vaderhart van God en over vergeving. We zien dat dat grote impact heeft op het leven van de jongeren. Vergeving is een belangrijk aspect om te kunnen groeien – dat je de ander, die jou wat heeft aangedaan, kan vergeven, maar ook jezelf. De Heilige Geest werkt daar op in.”

Bijzonder

“Wat we zien gebeuren onder de jongeren is heel bijzonder. Dat ze vrijkomen van dingen waar ze al heel lang mee zaten zoals angsten, depressie en eenzaamheid. Ook leren ze om zelf uit te stappen en gaan ze bijvoorbeeld op straat evangeliseren. Of nemen ze zelf initiatieven zoals het House of Prayer. Elke maandag komen er zo’n dertig tot zestig jongeren met elkaar samen om te bidden en ik geloof dat dat de motor achter ons werk vormt.

Het zou mooi zijn als jongeren ook die ruimte krijgen in kerken. We krijgen van kerken in Harderwijk wel de vraag of de jongeren die hier tot een levend geloof komen zich ook gaan aansluiten bij een kerk, en dat is nog wel een uitdaging. Jongeren die zelf opgegroeid zijn in een kerk zijn nog best loyaal naar die kerk toe, maar als ze ervaren dat ze geen ruimte krijgen dan gaan ze op zoek naar een plek waar dat wel kan. Daarom leg ik de bal ook terug bij de kerken: wat doen jullie om jongeren een plek te geven?”

Lennart ziet dat er steeds meer jongeren naar Alpha en Roots komen die zelf geen kerkelijke achtergrond hebben. “Ze worden door hun vrienden meegenomen, of raken nieuwsgierig omdat ze hun vrienden hebben zien veranderen. Vorige week, bij de eerste 21plus Alpha- avond waren een paar jongens aanwezig die onlangs bij de doop van een vriend van hen waren geweest. Ze hadden de getuigenissen van de dopelingen gehoord die zeiden: ‘Ik heb het overal gezocht, in uitgaan en feesten, maar ik heb het nergens gevonden totdat ik Jezus vond die mij vervulling heeft gegeven.’ En die jongeren zeiden: ‘Wat zij zochten, dat herkennen wij, daardoor zijn we nieuwsgierig geworden.’

De jongeren die betrokken zijn en meewerken aan Youth United zijn zo’n voorbeeld voor anderen. Ze zijn echt met God bezig. Dan zie je dat er meerdere keren per week spontaan berichtjes verschijnen in de groepsapp: ‘Morgenochtend half 7 bidden?’ En dan komen ze bij elkaar, ’s morgens vroeg, om met elkaar te bidden. Ook het programma hier wordt grotendeels door de jongeren zelf ingevuld en dat is echt goed Bijbels onderwijs.”

Community

Community, gemeenschap, is een belangrijke factor voor de groei van het jongerenwerk denkt Lennart. “Jongeren hebben daar behoefte aan, om samen te komen met leeftijdsgenoten, en daar zijn we de laatste jaren bewust mee bezig geweest. Bijvoorbeeld dat de jongeren zich gezien voelen bij binnenkomst, dat ze welkom worden geheten. Ik hoorde van de moeder van een meisje welke impact dat kan hebben. Het meisje, dat geen kerkelijke achtergrond had, was naar een Alpha-avond geweest. Toen haar moeder haar na afloop vroeg hoe het was geweest begon het meisje te huilen: ‘Ik heb nog nooit zo’n plek meegemaakt waar ik me zo welkom en zo thuis voelde!’

Ik denk dat heel veel jongeren in eerste instantie niet naar Alpha komen omdat ze op zoek zijn naar geloof, maar omdat ze meegenomen zijn door hun vrienden. Ze ervaren iets van de community en dat is dan wat ze in eerste instantie trekt. Maar ondertussen krijgen ze wel onderwijs, zien ze jongeren die helemaal ‘on fire’ zijn en dan worden ze zelf ook aangestoken.
Ons nieuwe logo laat dat mooi zien: het verbeeldt een brandende braamstruik die tegelijkertijd een kampvuur is. Het is een plek van Gods aanwezigheid, en ook een plek waar je elkaar ontmoet, in die community, maar wel rond Gods aanwezigheid.”

Impact

De Roots-avonden trekt jongeren uit het hele land ervaart Lennart: “Uit Oud-Beijerland, Groningen, Amsterdam en Rotterdam, overal komen ze vandaan. Dat is mooi maar ook wel een beetje triest dat ze dit blijkbaar in hun eigen omgeving niet kunnen vinden.
We krijgen dan ook wel de vraag vanuit het land of ze ons programma mogen overnemen. Maar het is niet echt een programma, het is een cultuur die we hebben gebouwd. Daarom hebben we onlangs een trainingsdag voor jeugdwerkers verzorgd in samenwerking met Alpha Nederland.

Ik heb er 25 jaar geleden bewust voor gekozen om mij te richten op Harderwijk, en sinds een tijdje is Ermelo daar bij gekomen. En ik heb het idee dat God zegt dat het nu tijd is om het verder te verspreiden. Laatst kreeg een aantal van de bidders het beeld van een haven waar schepen gerepareerd en bevoorraad worden, en daarna weer uitgezonden worden. Dat bevestigt voor ons dat het tijd is om anderen te zegenen met wat God ons geleerd heeft.

Tijdens die trainingsdag hoorde ik ook dat God op veel plekken bezig is onder jongeren. Dat ze samenkomen, aanbidding houden, gericht op Gods aanwezigheid. Ik zou het niet gelijk een massale opwekking willen noemen, maar je ziet wel dat jongeren sinds het begin van de coronatijd ervaren dat heel veel dingen niet zo zeker zijn als ze leken. Ze zijn op zoek: wat kan mij zekerheid geven, wat kan mij echt vervullen?

Wat ze hier leren heeft grote impact op hun leven, en doordat ze zichtbaar veranderen en uitreiken naar anderen, geloof ik dat het ook impact heeft op de samenleving.”

‘Alles veranderde’
Karel Epskamp (22) kwam vijf jaar geleden voor het eerst naar een van de Roots- avonden. “Een paar vrienden van mij nodigden me uit, ze probeerden echt van alles om mij mee te krijgen. Maar ik kon nooit want ik had vijf keer per week voetbaltraining. Toen de training een keer niet doorging ben ik meegegaan. Toen ervoer ik: dit is echt bijzonder! Hoe ik werd ontvangen, wat ik er hoorde over Jezus, het samen eten.

Ik was tot dan toe superdruk met voetbal, dat was alles voor mij. Maar vanaf het moment dat ik naar die Roots- avond was geweest, wilde ik meer tijd aan Jezus geven. Dat was best een lastige keuze vooral omdat mijn vader zo meeleefde met het voetballen, ik wilde hem niet teleurstellen. Maar toen vroeg hij zelf ineens: ‘Hoe vind je het op voetbal?’ Ik antwoordde heel eerlijk: ‘Niet meer zo leuk als vroeger, ik wil misschien wel stoppen.’ En toen bleek dat mijn vader het juist heel mooi vond dat ik Jezus wilde leren kennen.

Ik heb van mijn ouders een goede christelijke opvoed- ing gehad, maar nu ging ik pas echt begrijpen dat ik zelf een relatie met Jezus kon hebben, en dat veranderde alles. Mijn eerste gebed was: ‘Ik geloof dat U echt bent, maar hoe moet het nu verder?’ En Jezus is vanaf dat moment zo liefdevol en geduldig met mij geweest – Hij openbaarde zich stukje bij beetje in mijn leven.

Mijn leven is sindsdien compleet veranderd. En wat ik het meest bijzonder vindt: je kunt heel veel doen voor Jezus, maar bij Hem, aan zijn voeten, is de beste plek om te zijn. Daar ben ik zo dankbaar voor.

Het mooie van Youth United is dat je wordt aangemoedigd om als jongere zelf dingen op te pakken. Zeker honderd jongeren werken mee aan de organisatie van Alpha en Roots, ikzelf ook. En daarnaast wil ik samen met mijn maatje Ruben een nieuw initiatief starten om te evangeliseren onder jongeren. We willen een koffiezaakje openen waar je gratis koffie kunt krijgen. Op die manier willen we Jezus’ liefde uitdelen en in gesprek raken met jongeren.”

Alpha, Roots en Rooted
Twee keer per jaar wordt er in Harderwijk en Ermelo gestart met een Alpha Youth cursus. Jongeren die het hele programma volgen en een keuze voor Jezus maken, kunnen daarna naar Roots komen. Daar gaan ze de diepte in en leren wat het betekent om Jezus te volgen.

Vervolgens is het mogelijk om met elkaar huisgroepjes te vormen; onder de titel Rooted (geworteld) krijgen ze daarvoor Bijbelstudiemateriaal aangeboden.

Interview: Carina Bergman