Skip to main content
23 februari 2023

Opwekking Worship Weekend

17 t/m 19 maart Opwekking Worship Weekend: kom ook!

“Ik geef U meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt”, Opwekkingslied 548 verwoordt precies wat de focus is van het komende Opwekking Worship Weekend.

De laatste maanden is het thema aanbiddingsmuziek vaak in het nieuws. Zo verscheen in de media de vraag ‘Welk christelijk lied zingt u mee met een dubbel gevoel, of zelfs helemaal niet meer?’¹ Vanuit Opwekking kwam juist de vraag ‘Welke muziek raakt je hart?’ Dat muziek belangrijk is, ook in ons geloofsleven, blijkt wel uit de terugkerende ‘discussies’, ook op het internet. Het gaat vaak over een vertaling van een lied door Opwekking, over wie het lied geschreven heeft of over de teksten, die te moeilijk, te vaag, te ingewikkeld of niet meer van deze tijd zouden zijn.
Natuurlijk is het goed om elkaar scherp te houden en om te streven naar de hoogste kwaliteit, maar uiteindelijk gaat het om twee andere, belangrijkere zaken: als eerste echte aanbidding – en dat is meer dan een lied – en ten tweede het hart van de aanbidder.

Gevoelskwestie

Tijdens het Opwekking Worship Weekend (OWW) gaat het om meer dan muziek en zingen, ook al hebben deze een prominente plek in het programma. In de Bijbel komen we veel liederen tegen, vooral geschreven vanuit het hart en op een bepaald moment van het leven. David was iemand die veel schreef vanuit de situatie waarin hij zat. Daaruit leren we dat aanbidding, ook met muziek, wel degelijk een gevoelskwestie is. Muziek helpt ons om woorden te geven aan je gevoel en aan wat je meemaakt in je leven en dat te communiceren met God. Aanbiddingsmuziek geeft ook woorden om God te eren en groot te maken. Zo had het volk Israël een groot aantal pelgrimsliederen. Deze werden gezongen tijdens de wandeltocht richting het feest in Jeruzalem. De liederen bezongen de trouw en grote daden van God.

Gods Woord

Muziek, zingen, aanbidding hebben allemaal te maken met wat er in het hart is van degene die zingt of musiceert. Tijdens het OWW gaat het over het hart van en achter aanbidding, over het karakter van de aanbidder, maar ook over de vaardigheden en techniek bij het aanbidden. En bovenal over wat Gods Woord zegt over al deze dingen.
Tijdens het weekend zullen er, naast diensten, weer verschillende seminars en workshops gegeven worden. Zo is er op zaterdagmiddag een songwriters bootcamp, onder begeleiding van bekende liedschrijvers.
Kortom, veel goede redenen om het Worship Weekend te bezoeken – alleen of met je aanbiddingsteam, want aanbidding is meer dan een lied.
Meer informatie: www.worshipweekend.nl

¹ Nederlands Dagblad, 16 december 2022