26 november 2021

Nationale Vrijwilligersdag: ‘Trots op en dankbaar voor ons team vrijwilligers’

Nederlanders doen graag vrijwilligerswerk – christenen zijn daarin het meest actief. Als vrijwilliger doen we graag iets voor een ander. Vooral voor christenen is dat een belangrijke motivatie, blijkt uit onderzoekscijfers. Voor Opwekking zijn vrijwilligers onmisbaar.

Heel veel activiteiten in onze samenleving drijven op vrijwilligerswerk. Nederland staat in de top vijf als het gaat om het aantal actieve vrijwilligers, samen met onder meer Amerika, Canada en de Scandinavische landen. Van de Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar verricht 47 procent minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk en gemiddeld zijn vrijwilligers zo’n vier uur per week actief.
Het CBS doet elke twee jaar onderzoek naar vrijwilligerswerk in Nederland. Uit het onderzoek van 2019 blijkt dat mensen die behoren tot een kerkelijke gezindte vaker actief zijn als vrijwilliger dan mensen zonder denominatie: 51 procent – 49 procent, terwijl het aantal mensen dat zich rekent tot een levensbeschouwelijke groepering zo’n 46 procent van de bevolking bedraagt. Mensen die tot een kerkelijke gezindte behoren, doen vaker vrijwilligerswerk voor de kerk maar ook zetten zij zich vaker in voor andere organisaties dan mensen zonder denominatie.

Motivatie

Het CBS vraagt ook waarom mensen vrijwilligerswerk doen. Er zijn twee motieven die er uitspringen: het zelf leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen (54,3 procent) en het fijn vinden om iets voor een ander te doen (49,9 procent). Verder blijkt dat het motief ‘het fijn vinden om iets voor een ander te doen’ zeer belangrijk is voor vrijwilligers op het gebied van sociale hulpverlening, verzorging en levensbeschouwelijke organisaties.

Nog wat feitjes

  • De actiefste leeftijdsgroep zijn 35- tot 45-jarigen. Zij zijn vaak actief als vrijwilliger op school, sportclub en jeugdwerk van de kerk.
  • De provincie Friesland telt de meeste vrijwilligers; inwoners van de grote steden doen het minste vrijwilligerswerk.
  • De sport is de sector met de meeste vrijwilligers, gevolgd door school, jeugdwerk, verzorging en kerken.

Vrijwilligersdag

Op 7 december is het de Nationale Vrijwilligersdag. Op die dag wordt extra stilgestaan bij het belang van vrijwilligers voor de samenleving. Ook voor Stichting Opwekking zijn vrijwilligers onmisbaar. Ruben Flach: “Opwekking, en met name de Pinksterconferentie, zou niet bestaan zonder vrijwilligers. Ons vrijwilligersleger is de basis van ons werk, al meer dan 50 jaar lang. Ik wil dan ook mijn dankbaarheid uitspreken naar hen. Het is niet in woorden uit te drukken hoe trots en dankbaar we zijn voor ons team, voor iedere vrijwilliger. We zijn SAMEN OPWEKKING!”

Veel enthousiasme

Karin Anne de Jonge (40) – Personeels- en vrijwilligerscoördinator bij Opwekking
“Ik ben hier sinds november 2020 werkzaam als coördinator. Het leuke aan het werken met vrijwilligers is dat velen van hen sterk gemotiveerd zijn voor het werk omdat ze grote betrokkenheid ervaren bij het doel ervan. Doordat ik nog geen liveconferentie heb kunnen meemaken als coördinator heb ik de meeste vrijwilligers van Opwekking nog niet ontmoet. Maar bij degenen die ik inmiddels wel heb ontmoet – de halvrijwilligers en de coördinatoren op de ontmoetingsdag in oktober – proef ik veel enthousiasme.
De vrijwilligers van Opwekking vormen een bijzondere groep mensen. Hun betrokkenheid is echt heel groot. Zonder hen zou Opwekking niet bestaan. Met twintig man personeel, veelal parttime, kun je geen conferentie van deze grootte organiseren. Toen ik nog gewoon bezoeker was van de Pinksterconferenties zag ik die grote betrokkenheid al en ik vind het heel tof daar nu onderdeel van te zijn. Graag wil ik dat deze mooie groep mensen zo gecommitteerd en op sterkte blijft.”

Vrijwilligerswerk
“Zelf geef ik als vrijwilliger leiding aan een club van de kerk, met kinderen van groep 7 en 8, een superleuke groep. Ze hebben nog de onbevangenheid van kinderen en tegelijkertijd al het reflectievermogen van tieners.”

Eén grote familie

Ruben Flach (53) – Algemeen directeur Stichting Opwekking
“Opwekking, en met name de Pinksterconferentie, zou niet bestaan zonder vrijwilligers. Ik ben er ook van overtuigd dat het feit dat er zoveel mensen vrijwillig, vanuit hun hart, meewerken, het ‘geheim’ is van de zegen en de groei van de Pinksterconferentie. Zonder al die mensen hadden we nooit zo kunnen groeien.
De vrijwilliger van Opwekking kenmerkt zich door betrokkenheid, het hele jaar door, hard werken en doorzettingsvermogen. Maar ook door familiegevoel, gezelligheid en vriendschap. Want de teams hebben door het hele jaar contact met elkaar, eten samen, zijn betrokken bij lief en leed. Tijdens het opbouwen van de Pinksterconferentie, de opbouwweek, is het één grote familie die hard werkt en veel plezier beleeft samen.
Ik vind het een groot voorrecht om samen op te trekken en om vrijwilliger bij Opwekking te zijn, en ook op andere plekken. Ik hoorde Joop Gankema ooit studenten die zouden komen helpen op de Pinsterconferentie toespreken met deze woorden: ‘Je staat nooit meer met lege handen voor de troon’. En zo is het. Samen bouwen aan dit stukje van Gods koninkrijk doe je niet voor jezelf. Het is Jezus dienen, en als we dat samen doen, is dat tot grote zegen van velen.”

Vrijwilligerswerk
“Naast vele extra uurtjes voor Opwekking mag ik af en toe iemand helpen in mijn eigen woonplaats. Ik sta op de lijst bij een organisatie die ouderen en hulpbehoevenden ondersteuning biedt: bij een computer die niet werkt, of boodschappen doen bijvoorbeeld. Altijd mooi om iemand even een handje te helpen.”

Leuk en sociaal team

Loretta Nagelhoud-Benit (31) – Verpleegkundige (vrijwilligerswerk)
“Als medecoördinator elektrateam houd ik me vooral bezig met de administratieve kant: het contact met de vrijwilligers, uitnodigen voor de werkzaterdagen, het organiseren van de teamdag, notuleren bij vergaderingen, bijhouden van het hele proces van opbouw, storingsdienst tijdens de conferentie en nog meer, vooral wat kleinere taken. Ik doe dit nu drie jaar. Daarvoor was ik medewerker in het elektrateam. Ik ben er ingerold door mijn vader, hij werkt al veel langer in het elektrateam. Hij is er echt heel handig in. Mijn moeder werkt in de lectuurtent en dat ligt me toch veel minder. Ik vind techniek interessant en door mijn vader weet ik er ook wel wat van. Het is ook een leuk en sociaal team, we hebben altijd lol.
Ik ben begonnen als vrijwilliger omdat ik iets wilde bijdragen. Ik kom al sinds mijn vijfde op de conferentie en ik heb daar veel mogen leren en ontvangen. Daarom wil ik graag iets teruggeven.
Het is best intensief vrijwilligerswerk. Je begint in december met vergaderen tot het Pinksterweekend aan toe. Omdat we vanaf de woensdag voor Hemelvaart starten met de opbouw, en bijna twee weken bezig zijn, moet ik daarvoor vakantiedagen opnemen. Maar dat heb ik er met liefde voor over. Het mag je best wat kosten, vind ik. Soms vraagt christen-zijn iets van je.”

Goed teamwork

Ewart van den Born (28) – Politieagent in opleiding (vrijwilligerswerk)
“Sinds 2019 ben ik teamleider opbouw Mission Boulevard. Ik ben een jaar of vijf geleden voor het eerst gaan meewerken in het opbouwteam op het jongerenterrein. Mijn vrouw ging al jaren naar de Pinksterconferentie maar ik leerde Opwekking pas kennen toen ik met haar meeging. Ik ben zelf nogal praktisch ingesteld dus al vrij snel heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Ik zag dat veel mensen uit de kerk van mijn schoonfamilie als vanzelfsprekend meewerkten en dat sprak mij aan, dat wilde ik ook.
Ik vind het mooi om praktisch te dienen, dat zit in mij. Om die reden ben ik ook van baan geswitcht. Tot voor kort werkte ik als technisch tekenaar maar nu ben ik in opleiding tot politieagent. Wat ik mooi vind aan het vrijwilligerswerk bij Opwekking is dat je samenwerkt met mensen met heel verschillende achtergronden maar dat dat toch leidt tot goed teamwork. Je bouwt samen naar een mooi weekend toe waarin God de ruimte heeft om door ons praktische werk en door de hele conferentie heen te werken. In 2019 was ik ook coördinator van de opbouw van de Sing-in, maar dat was een beetje te veel van het goede. Ik wil nog wel wat ruimte overhouden om zelf ook geestelijk opgebouwd te worden.”

Word ook vrijwilliger!

Ook als vrijwilliger meehelpen tijdens de opbouwweek en de Pinksterconferentie? Vrijwilligers zijn meer dan ooit nodig! Mail naar vrijwilligers@opwekking.nl, dan informeren wij je begin februari over de vacatures.

Carina Bergman

Bronnen voor de cijfers in dit artikel: CBS en NLDoet.

Blijf op de hoogte

Bekijk de laatste artikelen of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Copyright © St. Opwekking    Alle rechten voorbehouden    Website door Aaron Media