Skip to main content
7 oktober 2023

Loren Cunningham (1935-2023) – Gods stem verstaan en gehoorzamen

Loren Cunningham (1935-2023) oprichter van Youth With A Mission overleed 6 oktober op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Kona (Hawaï). Loren is bij Jezus.

“Loren daagde jonge mensen uit om op zendingsreis te gaan. Hij was een man van visie, van hoop, van geloof. Hij vertelde verhalen over wat God aan het doen was en dat Hij daarbij gewone, jonge mensen kon inzetten. Hij bracht geloof over in het onmogelijke. Hij had een last van God op zijn hart om naar alle landen van de wereld te reizen. Hij wist overal deuren te openen en mensen met elkaar in contact te brengen.”

We zijn dankbaar voor zijn leven. Wat hij bracht en deed. Wereldwijd, maar ook in Nederland. Waar het werk van YWAM op verschillende plekken krachtig en zichtbaar aanwezig is. We zijn dankbaar voor zijn erfenis en we bidden troost toe aan hen die hem hier zullen missen.

Artikel magazine September 2023

Loren Cunningham – oprichter van Jeugd met een Opdracht – groeide op in een gelovige familie. Zijn ouders waren pastors die op verschillende plekken in Amerika kerken plantten. Zijn grootouders van moeders kant waren evangelisten en zijn grootvader van vaders kant was Bijbelleraar.

Van jongs af aan leerde hij te luisteren naar Gods stem, en Hem bij alle dingen te betrekken. Of het nou ging om het terugvinden van een verloren biljet van vijf dollar of de genezing van zijn vader Tom die ternauwernood een acute blindedarmontsteking overleefde. Loren zegt daar zelf over: “We beschouwden dit soort ervaringen niet eens zozeer als een opleiding in het leren vertrouwen op God, maar dat is wél wat het was.”

In de dagen dat vader Tom in het ziekenhuis lag, was er een gemeentelid aan de deur gekomen die zei: “God heeft me een droom gegeven, waarin uw man werd thuisgebracht in een doodskist.” Moeder Jewell reageerde beleefd maar beslist: “Ik zal God vragen of deze droom van Hem is.” En nadat de man vertrokken was ging ze onmiddellijk in gebed: “Is dit echt van U Heer? Ik zal de woorden van deze man proberen te aanvaarden als ze echt van U komen.” Moeder krijgt een andere, hoopvolle droom die daadwerkelijk uitkomt.
Loren: “Later wees moeder ons op een belangrijk aspect van Gods leiding: ‘Het is gevaarlijk om Gods leiding te ontvangen door iemand anders. We kunnen wél een bevestiging krijgen door iemand anders. Maar als God je iets belangrijks te zeggen heeft, zal Hij ook rechtstreeks tot jou spreken.’ In de roeping die ik van God ontving bleek ik alle kennis over leiding, die ik als kind had geleerd, hard nodig te hebben.”

Roeping
Op zijn dertiende kreeg Loren een duidelijke roeping voor zijn leven. Op een avond in de kerk, na een preek van zijn moeder, zat hij geknield op een altaarbankje. “Plotseling had ik het gevoel alsof ik niet daar was, maar ergens in de hemel. Voor mijn ogen zag ik in grote duidelijke letters: Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” De familie reageerde verheugd toen Loren hierover vertelde. En hoewel het nog jaren zou duren voordat het voor Loren duidelijk zou worden wat zijn bediening zou inhouden, werd als vanzelfsprekend aangenomen dat hij de week daarop zou preken in de kerk.
Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat Loren, met zo’n achtergrond en opvoeding, aan de basis staat van de jongerenbeweging Youth with a mission, in het Nederlands Jeugd met een Opdracht. Op zijn twintigste kreeg hij een visioen: “Plotseling zag ik een kaart van de wereld, en de kaart bewoog! Ik kon alle werelddelen zien en er gingen golven naar elk continent, totdat deze geheel was bedekt. Terwijl ik bleef toekijken werden de golven jonge mensen, jongeren van mijn eigen leeftijd en jonger, en ze bedekten de continenten.”

YWAM
Na zijn studie ging Loren werken voor de kerk. In zijn hoofd bleef hij zoeken naar mogelijkheden om de roeping en het visioen die hij van God gekregen heeft, handen en voeten te geven. “Ik was er vooral in geïnteresseerd jonge mensen te vertellen over de wereld om ons heen die bol staat van kansen om belangrijk werk te verrichten. Maar wat was mij zelf ook nog niet duidelijk.” Uiteindelijk besprak hij met een bevriend echtpaar, Bob en Lorraine, de gedachten die hem al zolang bezighielden. “Er zijn zoveel jonge mensen die iets willen doen dat echt betekenis heeft, zei ik tegen hen. Ik vertelde hen alles en ik stond er zelf verbaasd over, hoe duidelijk omlijnd mijn gedachten waren. En toen zei Bob vijf woorden: ‘Laten we het gaan doen.’ En zo richtten we in december 1960 Youth with a Mission op en niet lang daarna konden we de eerste twee vrijwilligers uitzenden.”
Inmiddels is YWAM uitgegroeid tot een wereldwijde zendingsorganisatie die actief is op meer dan 1100 lokale afdelingen en in meer dan 180 landen. Diverse bekende evangelisten hebben hun wortels in YWAM, denk aan voorganger en zendeling Floyd McClung en Don Stephens, de oprichter van Mercy Ships.

Alles mogelijk
Loren woont momenteel in Hawaii, samen met zijn vrouw Darlene. In maart dit jaar werd bekend dat hij kanker heeft, in zijn longen, botten en lymfeklieren. Ondanks deze zware aandoening is hij nog relatief actief. Bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse afdeling, Jeugd met een Opdracht, op Hemelvaartsdag vierde hij op afstand mee. In een videoboodschap zegt hij onder meer: “Ik hou van Nederland. Er is iets in de aard van Nederlanders om de wereld in te gaan. Jullie zijn bedoeld als een zendend volk. Ga voor God! Maak de komende vijftig jaar nog beter dan de eerste vijftig jaar. En dat zal moeilijk zijn, maar met God is alles mogelijk!”

Dit was de laatste aflevering van onze serie ‘Geloofsgetuigen’.