Skip to main content
23 februari 2024

Klik met moslims

Moslims in Nederland staan meer open voor een geloofsgesprek dan wij vaak denken. De uitdaging is om even vrijmoedig te zijn als moslims en met hen over God te spreken.

Onlangs stond Marika, mijn vrouw, bij de koffieautomaat in het ziekenhuis. Er zat een moslimechtpaar te wachten op hun zoon die werd geopereerd. Mijn vrouw hoorde dat de moslimman met zijn telefoon zat te luisteren naar een videoclip van een vurige moslimprediker die op een smalende toon zei: “Hoe kan God een zoon hebben, dat is belachelijk.” De moslimvrouw luisterde mee en zei tegen haar man: “Ja dat is inderdaad belachelijk.” Mijn vrouw keek haar aan. De moslimvrouw merkte het en zei fel: “Jezus is niet gestorven, dat kan niet!”

Gepassioneerd

Hoe reageer je dan? De afgelopen maanden waren wij door omstandigheden vaak in zorginstellingen. Zelden hadden we zoveel intensieve gesprekken met moslims over het geloof als juist in deze tijd. In ziekenhuizen kom je de hele samenleving tegen en dus ook heel wat moslims. Daar komt bij dat er relatief veel moslims in de zorg werken. Vanuit de oosterse cultuur zijn ze meer op mensen gericht en een vak waarbij je voor mensen zorgt, spreekt hen meer aan dan een hele dag eenzaam achter een beeldscherm. Wat opvalt is hoe graag moslims over het geloof in God spreken. Het taboe daarop in onze samenleving lijkt hen helemaal niet te raken.

Veel christenen worden beïnvloed door verhalen over het geweld waarmee christenen in de moslimwereld te maken krijgen, in het bijzonder zij die van moslim christen worden. Het lijkt dan alsof moslims het vooral op christenen gemunt hebben. Dat maakt dat christenen vaak terughoudend zijn. Daarbij komt dat oosterlingen meer gepassioneerd spreken, terwijl veel Nederlanders vooral beleefd willen blijven en heftige discussies proberen te voorkomen.

Uitnodiging

Mijn vrouw zag in de felle uitspraak tegen het christelijke geloof juist een uitnodiging om dichterbij te komen. Ze pakte een stoel, ging dicht naast de vrouw zitten en sprak indringend en heel persoonlijk met haar over de ernst van het kwaad en de gevolgen daarvan, zoals we daaraan in het ziekenhuis herinnerd werden. En over de grootheid en genade van God die in onze duisternis en onreinheid afdaalde om ons rein te maken. Jezus is van de hemel gekomen en mens geworden. Dat is een groot wonder.

Aanbidden christenen een mens? Nee, evenmin als Mozes het vuur aanbad bij de brandende braambos. Het Woord van God komt tot ons van de hemel. Bij Mozes in het vuur, later veel indringender en persoonlijker in de gestalte van degene die bij de maagd Maria geboren werd. Dat Jezus het Woord van God (kalimat Allah) wordt genoemd, weten moslims uit de Koran.

De moslimvrouw was duidelijk geraakt. De heftige start bleek geen enkele belemmering voor een goed gesprek. De islam als godsdienst is een nadrukkelijke afwijzing van het evangelie en vrijwel alle moslims wordt van jongs af aan geleerd dat de islam een correctie is op de grote dwaling van het christendom. Toch hebben de meeste moslims veel meer waardering voor christenen die vrijmoedig, met passie en vanuit hun hart over het evangelie vertellen, dan voor mensen die zwijgen over hun geloof in God of helemaal zonder Hem leven.

Kansen

Op de werkvloer of in de zorg kan het soms ook lastig zijn om met moslims om te gaan. Bijvoorbeeld als vrouw tegenover een moslimman, zeker als de ander ook nog ouder is dan jij. Het kan zijn dat je minder respect krijgt dan wenselijk is, of dat er dingen gevraagd worden die je onredelijk vindt. Daarin hoef je niet te berusten. Je kunt er iets aan doen. Vaak kunnen er met behulp van anderen grenzen worden gesteld en je kunt leren hoe je goed communiceert met iemand uit een andere cultuur.
Maar heel vaak liggen er hier voor christenen kansen om juist tot goed contact met moslims te komen. Er ontstaat vaak een klik tussen serieuze moslims en serieuze christenen zodra beiden vrijmoedig uit hun hart spreken over God.

Je kunt er niet vanuit gaan dat moslims wel weten wat het evangelie inhoudt. De Koran en islamitische traditie vermelden alleen dat Jezus maagdelijk werd geboren, wonderen deed, dat de joden er niet in slaagden om Hem te kruisigen, dat God Hem ophief naar de hemel en dat Hij terug moet komen om zijn volgelingen moslim te maken. Steeds wordt erbij benadrukt dat Jezus niet meer was dan een bijzondere profeet. Moslims stellen dat het lezen van de Koran en het volgen van de profeet Mohammed het onnodig maken om je vandaag nog af te vragen wat Jezus precies deed en zei. Ze proberen elkaar er meestal van te weerhouden om de Bijbel te lezen.

Vrijmoedig

Als wij geen moeite doen om met moslims in onze omgeving over Jezus te spreken, is de kans dat ze Jezus leren kennen niet groter dan in Saoedi-Arabië.

De uitdaging is om even vrijmoedig te zijn als moslims en met hen over God te spreken. Je kunt het eenvoudig uitleggen waarom je dat wil: wij weten beiden dat God ons heeft geschapen. Als broers en zussen mogen en moeten we elkaar de vraag stellen: kennen en eren wij onze Vader in de hemel? Beantwoorden we zijn liefde? Grote kans dat het klikt en er een gesprek ontstaat dat God gebruikt.

Binnenkort breekt de vastenmaand weer aan. Trots vertellen veel moslims erover en nodigen anderen uit voor een iftar-maaltijd. Zo’n uitnodiging mag je zien als aanmoediging om dichterbij te komen en ook vrijmoedig te zijn over je geloof in Christus.

Cees Rentier is directeur van de stichting Evangelie & Moslims – evangelie-moslims.nl