28 april 2022

Houd je kinderen dicht bij God

Tijdens de Pinksterconferentie verschijnt bij Opwekking een nieuw boek rondom geloofsopvoeding: Houd je kinderen dicht bij God – 40 gesprekken om te voeren met je kind. Want hoe reageer je op sommige lastige vragen?

Kinderen van alle leeftijden krijgen te maken met kritische vragen over het christendom, waar ze vaak niet goed antwoord op hebben: op school, via vrienden of online. Het resultaat? Uit onderzoek blijkt dat tegen de tijd de tijd dat ze de leeftijd van jongvolwassene bereiken, minstens 60 procent het geloof loslaat. Het probleem is dat kinderen niet worden toegerust met die antwoorden, vaak omdat hun ouders die kennis zelf niet hebben.
Het boek Houd je kinderen dicht bij God van de Amerikaanse auteur Natasha Crain helpt ouders daarmee. In het boek snijdt Natasha veertig onderwerpen aan waar iedere ouder/opvoeder over zou moeten praten met z’n kinderen. Tijd voor een kennismaking met Natasha en haar redenen om het boek te schrijven.

Natasha, hoe kwam je op het idee voor dit boek?

“In 2011 begon ik met een blog voor christelijke ouders. Ik had drie jonge kinderen en zocht eigenlijk een manier om online met andere christelijke ouders in contact te komen. Mensen begonnen mijn blogs te delen, ook met niet-christenen. Die lieten reacties achter waar ik niet goed op wist te reageren. Ze beweerden dat er geen enkel bewijs was dat Jezus ooit heeft bestaan, dat de Bijbel vol fouten stond, dat evolutie de noodzaak voor het bestaan van God had vervangen, en nog veel meer. Ik had tot dan toe over eenvoudige onderwerpen geschreven, zoals goede aanbiddingsliedjes voor kinderen. Maar door deze reacties besefte ik dat ik kinderen opvoedde in een HEEL andere wereld dan die waarin ik zelf was opgegroeid.
Dus begon ik boeken te lezen over geloofsverdediging. In mijn blog deelde ik met andere ouders wat ik had geleerd. Op een bepaald moment stelde een uitgever voor mijn blogs uit te brengen als boek. Dat was in 2016. Sinds die tijd heb ik meerdere boeken geschreven over geloofsgesprekken met kinderen.
Ik vind het geweldig dat Houd je kinderen dicht bij God nu ook in het Nederlands verschijnt en ik ben echt dankbaar voor iedereen die betrokken is geweest bij het vertalen en uitgeven ervan. Als ik terugkijk, verbaast het me om te zien hoe God die kleine blog gebruikte voor iets dat ik nooit had gepland!”

Waarom is het zo belangrijk om met je kinderen in gesprek te gaan over geloof?

“Ik denk dat veel christenen onderschatten hoeveel invloed de seculiere omgeving van vandaag heeft op het geloof van hun kinderen. Ze groeiden zelf op in een tijd dat het christendom een vaststaand gegeven was, net zoals 2 + 2 = 4, met weinig of geen reden om te twijfelen. Maar de context van het christendom van vandaag is radicaal anders. Het is niet toereikend om simpelweg te vertellen wát ze moeten geloven. Je kinderen horen constant dat 2 + 2 eigenlijk gelijk is aan 6 … of 8 … of 12. Welke reden hebben ze om te geloven wat je hen leert? Dat is de vraag van vandaag die elke ouder moet beantwoorden.“

Met je kinderen in gesprek gaan over geloof, hoe doe je dat?

“De belangrijkste sleutel om kinderen te betrekken bij diepgaande gesprekken over geloof is vrij eenvoudig: plan wekelijks tijd in om als gezin geestelijk samen te zijn. Dat kan al een hele uitdaging zijn. Maar als we echt geloven dat er eeuwige gevolgen zijn voor onze kinderen en hun relatie met Jezus, dan zou het toch onze hoogste prioriteit moeten hebben om die tijd apart te zetten voor zulke geloofsgesprekken?
Al begin je maar met dertig minuten per week. En wees daarin creatief; wij houden de ene avond Bijbelstudie, en dan weer een vragenavond of we praten over dingen in het nieuws. Er was bijvoorbeeld een verschrikkelijke schietpartij in een kerk in Texas, en op social media zei iemand: ‘Het is nu wel duidelijk dat God niet bestaat, want anders had Hij die mensen wel gered.’ Daar praat ik over door. Kinderen die op een bepaalde leeftijd misschien niet graag de Bijbel bestuderen, kun je wel geïnteresseerd krijgen als je Bijbelstudie en de praktijk bij elkaar brengt.”

Moet je als ouders alles weten?

“Nee, zeker niet, en dat kan ook niet. Mijn eigen kinderen zijn er heel goed in om mij een dom gevoel te geven. Dan zeg ik eerlijk: ‘Ik weet het niet …’ Maar er is een verschil tussen het niet weten van een antwoord, en het niet weten omdat God het ons niet heeft verteld. Je kunt er altijd naar op zoek gaan! Daar leren ze misschien nog wel meer van dan van een kant-en-klaar antwoord. Daarom houden wij regelmatig een ‘vragenavond’ waarop onze kinderen al hun vragen over het geloof en de Bijbel mogen stellen. Dit is een goede manier om kinderen aan het praten te krijgen over wat er in hun hart omgaat, en om over dingen te praten die voor hen relevant zijn.”

En de evolutieleer?

“De gevaarlijkste fout die je als ouder op dit punt kunt maken, is het onderwerp simplistisch af te doen of de evolutieleer af te doen als een ‘gek idee’ dat kinderen maar snel moeten vergeten. Op school en online krijgen ze namelijk voortdurend allerlei ‘bewijs voor evolutie’ te horen, dus zorg dat ze daarop voorbereid zijn. Hoewel ik in mijn boek pleit voor de waarheid van het christendom, zijn er onderwerpen waar ook christenen onderling verschillend over denken, zoals de leeftijd van de aarde en evolutie. Daarom heb ik geprobeerd zo objectief mogelijk de Bijbelse en wetenschappelijke vóórs en tégens van die verschillende opvattingen uiteen te zetten, zonder zelf een expliciet standpunt in te nemen. Het belangrijkste is dat ouders de verschillende opvattingen begrijpen, zodat ze die aan hun kinderen kunnen uitleggen. Het helpt al als we kinderen helpen begrijpen: ‘Hé, er zijn conflicten tussen hoe de wetenschap en de Bijbel bepaalde dingen uitleggen, maar daar kun je op die of die manier naar kijken.’ En in veel opzichten vullen wetenschap en de Bijbel elkaar aan, simpelweg omdat God de schepping ordelijk heeft gemaakt.”

Heb je nog een aanmoediging voor ouders?

“De tijd en aandacht die je besteedt aan de ontwikkeling van het geloof van je kinderen is een investering, geen eenmalige aankoop. Bij een aankoop geef je geld uit met de verwachting een bepaald en specifiek iets terug te krijgen. Bij een investering weet iemand dat er een risico bestaat dat die investering niet tot het gewenste resultaat leidt. Vergis je niet: geloofsopvoeding is een investering die God van ons vraagt (Deuteronomium 6:6-7). Word een belegger! Zet alles in wat je hebt. Bid vervolgens dat God jouw investering zal gebruiken en het zal laten groeien, tot zijn glorie.”

Aanbevelingen

“Ik merk dat er een schreeuwende behoefte is aan Bijbels gefundeerde antwoorden, juist voor jongeren. Wie dit boek leest, komt goed beslagen ten ijs en kan helpen om goed om te gaan met soms lastige vragen; vragen die – als er geen goede antwoorden op komen – in potentie de kracht hebben om het geloof midscheeps te treffen en te laten stranden.”
Frans Gunnink, Uitgever Weet Magazine

“Dit boek heeft mijn ogen geopend en doen beseffen hoe noodzakelijk het is dat wij diepe geloofsgesprekken voeren met onze kids, zodat zij een stevig geloofsfundament hebben en blijven geloven als er geestelijke uitdagingen zijn. Dit boek is een aanrader om te lezen voor elke ouder, leerkracht en kinderwerker.”
Lisanne Koudijs, kidspastor Mozaiek0318 (Ollie en Sophie)

“Dit boek had ik 25 jaar geleden moeten hebben! Natasha Crain heeft een geweldig mooi boek geschreven over veertig thema’s waar de meeste tieners weleens vragen over hebben. En ze behandelt ook de zogenaamde hete hangijzers. Hier heb je als ouder echt wat aan!”
Jan Pool, spreker, schrijver en mentor
[einde kader 1]

Natasha Crain (natashacrain.com) is getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze is afgestudeerd in marketing en in christelijke apologetiek.

Tekst: Joyce de Jongh

Bestel het nieuwe boek

Blijf op de hoogte

Bekijk de laatste artikelen of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Copyright © St. Opwekking    Alle rechten voorbehouden    Website door Aaron Media