Skip to main content
7 juni 2024

Door TikTok naar de kerk

Pinkstergemeente Kom en Zie in Rotterdam heeft te maken met een grote toename van het aantal jongeren dat diensten en andere activiteiten bezoekt. De inzet van social media speelt hierin een belangrijke rol. Interview met twee kartrekkers: “De kerkleiding geeft ons veel vrijheid, we worden door hen gestimuleerd om discipels en leiders te zijn.”

Ruim een jaar geleden werd de gemeente Kom en Zie actief op TikTok. Op het kanaal, dat zo’n 1200 volgers heeft, delen ze twee keer per week een post die gemiddeld 5 duizend views krijgt, met uitschieters naar ruim 35 duizend views. “In het begin deelden we één keer per week een aankondiging van de volgende dienst, maar we beseften dat we er meer uit konden halen,” vertelt Eliakim Koster (19) die verantwoordelijk is voor het TikTokkanaal. “Ik wilde laten zien wat een bijzondere kerk dit is. Zelf kom ik hier nu tien jaar, in het begin met mijn ouders mee, en ik wil hier nooit meer weg.”

De posts op TikTok trekken niet alleen veel bekijks maar leiden er ook toe dat steeds meer jongeren naar de kerk komen en tot geloof komen. Eliakim: “Meestal hebben ze geen kerkelijke achtergrond. Veel jongeren vinden Jezus zelf door social media, maar het is belangrijk dat ze ook een gemeente hebben.”

Rugeen Lodewijks (34), coördinator van het communicatieteam vult aan: “Onze posts leveren soms vragen op en daar gaan we actief op in. Bijvoorbeeld bij een filmpje van een doopdienst, als mensen vragen wanneer de volgende keer is, maar ook diepere vragen stellen over de doop. We willen vooral laten zien dat we een toegankelijke kerk zijn.” Eliakim: “Als mensen aangeven dat ze willen komen kijken, dan staan we klaar bij de deur, of halen we ze op bij het metrostation. We hebben ook een filmpje gemaakt waarop je ziet hoe je vanaf de metro bij onze kerk komt.”

Eliakim: “De content die ik maak is echt gericht op jongeren. Ik laat de sfeer zien van de ‘One Body in Christ’ worshipavonden maar ook dat we lekker eten met elkaar, en dat we een hechte groep zijn, die ook openstaat voor nieuwe mensen.”

De kerk maakte al wat langer gebruik van social media, maar Rugeen die communicatie-wetenschappen heeft gestudeerd, wilde dit wat professioneler oppakken. “We hebben inmiddels een team van negen mensen en we denken met elkaar na welke platforms we waarvoor inzetten. Wat slaat aan en wat niet – meten is weten. Ik vind dat je als kerk best bedrijfsmatig mag denken. Daarmee neem je niets weg van Gods Woord, maar voeg je kennis en kunde toe. We doen het niet voor onszelf, maar echt met een doel, voor Gods koninkrijk. We nodigen Hem altijd uit bij onze besprekingen.”

Eliakim: “Ik speel ook muziek tijdens de dienst, en onlangs keek ik vanaf het podium naar het balkon waar het helemaal vol zat met jongeren. En ik moest terugdenken aan de tijd dat er bijna geen jeugd zat. Echt bijzonder om te zien hoe de Heilige Geest door de kerk en de jeugd beweegt.”

Interview Carina Bergman