Skip to main content
9 mei 2024

‘De kerk is geboren in een 24/7 gebedsruimte’

Interview met Pete Greig, pastor, schrijver en oprichter van de 24/7 prayer beweging, die op zaterdagochtend spreekt tijdens de Pinksterconferentie. “Er is een sterke verbinding tussen gebed en de uitstorting van de Heilige Geest.”

Pete Greig (55) groeide op in een christelijk gezin, maar zei het geloof vaarwel op zijn 17e. Daar kwam hij al snel van terug: “Ik herontdekte mijn geloof een jaar later. Ik merkte dat ik niet goed was in christen-zijn maar nog slechter in atheïsme: ik bleef maar tegen God zeggen dat Hij niet bestond. En toen ik er getuige van was dat het evangelie écht levens verandert, onder de bediening van Jackie Pullinger in Hongkong, gaf ik mijn leven aan Jezus.”

Gebed is een belangrijk onderwerp in jouw bediening, waarom?
“Jezus gaf ons het voorbeeld, en als we Hem willen volgen dan moeten we veel bidden. Stel dat ik zou zeggen: ‘Ik heb een geweldig huwelijk, ik kan je mijn trouwboekje laten zien.’ Maar als ik niet veel met mijn vrouw zou praten, of tijd met haar doorbrengen, dan zou je je afvragen of ik wel echt een goed huwelijk heb. Het is niet genoeg om een doopbewijs te hebben, we hebben echte gesprekken met God nodig.

Bidden is menselijk en veel meer mensen bidden dan dat er naar de kerk gaan. Niemand zegt over een pasgeboren baby: ‘Kijk, een biologische toevalstreffer in een betekenisloos universum’. Zelfs atheïsten geloven op zo’n moment in een wonder en in God. Ik sprak iemand in Oekraïne die zei: ‘Er zijn op dit moment geen atheïsten in ons land, want iedereen kent wel iemand die is omgekomen.’ Het leven is te wonderlijk én te beangstigend om niet te bidden.”

Waarom ben je begonnen met de 24/7 prayer beweging?
“Dat kun je beter aan God vragen, Hij begon ermee. Ik vond het zelf helemaal geen goed idee, het leek me te veel gevraagd om de hele tijd te bidden. Maar als je kijkt naar de geschiedenis dan zie je dat God elke keer 24/7 gebed initieert. De kerk is geboren in een 24/7 gebedsruimte, op het moment dat de discipelen wachtten op de uitstorting van de Geest.

In 1727 startten 24 mannen en 24 vrouwen van de Hernhuttersbeweging een 24/7 gebedsbediening die meer dan 100 jaar zou doorgaan en de geschiedenis zou veranderen. En ook de geboorte van de pinksterbeweging kwam voort uit een 24/7 gebedsruimte. In Azusastreet waar dag en nacht een multiraciaal gebed plaatsvond en de Heilige Geest werd uitgestort.

Wij bidden inmiddels bijna 25 jaar non-stop, en inmiddels in meer dan 100 landen. We baden tijdens 9/11, tijdens oorlogen en tijdens de pandemie. Elke minuut hebben we gebeden.”

Sommige mensen ervaren gebed als eenrichtingsverkeer – ze horen God niet spreken.
“Ik denk dat het probleem daarbij is dat we niet weten hoe we naar Hem moeten luisteren. Want God spreekt, dat is een zekerheid. Hij spreekt door zijn Woord. Wat ook een rol speelt hierbij is dat sommige mensen denken dat God alleen op een bovennatuurlijke manier kan spreken: met een hoorbare stem of door zichtbare engelen. Maar God creëerde het ‘normale’ en spreekt ook op een normale manier tot ons: door gesprekken die ik heb, door mijn geweten, in een droom of door een film die ik kijk. Ik geloof dat Hij altijd spreekt maar dat wij Hem soms negeren als Hij op zo’n ‘gewone’ manier tot ons spreekt. Ik heb God echt wel eens op een bovennatuurlijke manier tot mij horen spreken, maar als ik geloofde dat dat de enige manier was dan zou Hij tot nu toe maar drie keer hebben gesproken in mijn leven.”

We kunnen ook ervaren dat onze gebeden niet verhoord worden.
“Ja, daar heb ik zelf ook ervaring mee. Mijn vrouw is chronisch ziek en heeft een aantal keer op het randje van de dood gestaan, hoeveel we ook voor haar gebeden hebben. De kerk is minder eerlijk over onverhoorde gebeden dan de Bijbel. Jezus zelf had ook drie onverhoorde gebeden. Ik geloof dat God ons tegemoetkomt in onze vragen en onze pijn. Dat is ook gebed: wandelen met God, in zijn aanwezigheid, ook als we ons bevinden in het dal van de schaduwen van de dood. Ik worstel ook met onverhoorde gebeden, daar wil ik heel eerlijk in zijn.”

Nu ben ik wel benieuwd: welke gebeden van Jezus werden niet verhoord?
“Allereerst toen Hij bad: ‘Laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan’. Ook zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 over de eenheid van de kerk is nog niet verhoord. En aan het kruis zei Jezus: ‘Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?’ Dat is een heel diep, onverhoord gebed.”

God is soeverein en onveranderlijk, lezen we in de Bijbel. Hoe kan gebed verschil maken?
“Ik ben er zeker van dat gebed verschil maakt. God heeft de wereld vormgegeven als een samenwerking van zijn wil en onze wil. Ja, Gods wil gaat boven die van ons, maar er zijn veel gebieden waarin God naar ons luistert. Wat ook goed is om te weten, is dat Gods wil niet altijd gebeurt. Kinderhandel en verkrachting zijn niet de wil van God. Er is kwaad in de wereld, en het kwaad is ook sterk aanwezig in ons hart. Het hart van mensen is een slagveld. Ik kan uit vrije wil besluiten om Gods wil te weerstaan en na dit interview iets verschrikkelijks doen, maar ik kan ook besluiten om ruimte te maken voor Gods wil. Als ik bid dan ben ik niet bezig om God amen te laten zegen op mijn wil, maar wil ik met mijn leven amen zeggen op Gods wil. En als we dat doen dan zullen we wonderen zien gebeuren.”

Wat zou je iemand adviseren die nog nooit gebeden heeft?
“Houd het simpel. Houd het echt. Houd het vol.”

Wat betekent Pinksteren voor jou?
“Allereerst is het de start van de kerk en daar ben ik zo dankbaar voor. We mogen beseffen dat we deel uitmaken van een 2,6 miljard man sterke, 2000 jaar oude beweging die groter is dan elke natie en die samenwerkt om onrecht te bestrijden, goed nieuws te proclameren en vergeving te brengen. Ook al is er pijn en gebrokenheid in de kerk, toch houd ik van de kerk.

In de tweede plaats ben ik dankbaar voor de komst van de Heilige Geest. En in de derde plaats betekent Pinksteren voor mij de viering van eenheid. Het is de omkering van de toren van Babel. Het feit dat al die mensen in Jeruzalem de discipelen in verschillende talen hoorden spreken, was een profetisch teken dat de kerk mensen uit alle landen en culturen bijeen zou brengen.”

Wat is je gebed voor de zaterdagochtend, als je spreekt?
“Dat we de kracht van Gods aanwezigheid herontdekken. We leven in urgente tijden: de kerk is in verval, we hebben net een pandemie achter de rug, er is oorlog in Israël en Oekraïne. We hebben leiders in de wereld, maar ook in de kerk, die hun beloften breken en chaos creëren.

Als deze omstandigheden ons niet op onze knieën brengen, wat dan wel? Het is zo essentieel dat de kerk Gods aanwezigheid en kracht zoekt in gebed. Alleen dan kan de Heilige Geest vrijkomen en het evangelie over de wereld verspreid worden.”

Pete Greig heeft verschillende boeken geschreven die ook in het Nederlands vertaald zijn, waaronder: Hoe moet je bidden? en Dag en nacht roepen zij tot God. God heeft de wereld vormgegeven als een samenwerking van zijn wil en onze wil.

INTERVIEW Carina Bergman