Skip to main content
10 mei 2024

Mei-editie Opwekking Magazine in teken van Pinkster­conferentie

Pinksteren – dat is het thema van dit conferentiemagazine! Naast alle informatie over de Pinksterconferentie, zoals de programma’s voor alle leeftijdsgroepen en alle praktische info om alles goed te laten verlopen, gaan we natuurlijk ook uitgebreid in op wat er te gebeuren staat. Zo is er een interview met Pete Greig, die spreekt op zaterdagmorgen, deelt Ruben Flach zijn gedachten over een leven dicht bij God, en bevat het middenkatern het programmaoverzicht voor alle leeftijdsgroepen.

En verder…

Wat is dat toch met Israël?! Willem Ouweneel gaat vanuit de psalmen in op wat God zegt over de positie van het land. Verder een inspirerend getuigenis van Loïs die uitstapte in vrijmoedigheid met als gevolg een boeiend gesprek met een coffeeshopeigenaar, en laat Jelle Schouwstra ons zien dat evangeliseren niet moeilijk hoeft te zijn. In de serie over apologetiek deze keer een artikel over de vraag of de gaven van de Heilige Geest ook voor deze tijd zijn. En Daniëlle Koudijs, seminarspreekster tijdens de conferentie, gaat in op de kracht van gebed in de opvoeding van je kinderen. Daarnaast natuurlijk de vaste maandelijkse columns. Veel leesplezier!

Word vriend Lees artikelen